Výuka teorie probíhá v učebně každé úterý od 17:00 do 18:30 hodin.Výukové materiály (učebnice+DVD) poskytujeme svým studentům bezplatně.

Praktický výcvik přizpůsobujeme časovým možnostem studentů a je vždy plánován individuálně.

 

Učebna se nachází na adrese Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno