Ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonem daném rozsahu včetně závěrečné zkoušky, učebnici s výukovým CD a přístup k výukovému materiálu z našich internetových stránek. V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu.

Při úhradě kursovného bankovním převodem je nutné uvádět do poznámky pro příjemce celé jméno žadatele o ŘO.

Nabízíme rovněž možnost splátek bez navýšení dle dohody a možností studenta.

a

Ceník je platný od 16.05.2022

Vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.