Ceny zahrnují kompletní výuku a výcvik v zákonem daném rozsahu včetně závěrečné zkoušky. V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky Magistrátu.

Veškeré platby je možné uskutečnit v hotovosti či převodem na účet (variabilní symbol = evidenční číslo žáka).

Nabízíme rovněž možnost splátek bez navýšení dle dohody a možností studenta.

Ceník je platný od 1.10.2019

Vyučovací hodiny výuky i výcviku mají zákonem stanovenou délku 45 minut.